SOUČASNOST

Dnešní Olomouc je sídlem Krajského úřadu Olomouckého kraje, Arcibiskupství olomouckého, Univerzity Palackého, Vrchního soudu v Olomouci, řady kulturních organizací, ale i obchodních nebo průmyslových firem a vojenských institucí. Její kulturní význam a turistický věhlas přesto ponejvíce pramení z bohatého architektonického dědictví historického jádra, které je výslednicí více než tisíciletého nepřetržitého vývoje. Urbanistická struktura města v sobě spojuje raně středověké trasování starobylých obchodních cest, gotickou parcelaci lokační zástavby a dominanty barokních chrámů s početnými historizujícími budovami druhé poloviny 19. století. Olomoucká městská památková rezervace však nenabízí jen monumentální panoramata, ale i komorní a malebná zákoutí, vzácné renesanční stavební detaily nebo ojedinělé ukázky klasicistní, secesní a funkcionalistické architektury. Jako celek představuje výjimečně autentický a vrstevnatý příklad středoevropského historického sídla – také díky tomu je město členem prestižní Aliance evropských kulturních měst (AVEC) sdružující unikátní historická centra starého kontinentu. Jeho význam je od roku 2001 stvrzen i tím, že mezinárodní organizace UNESCO přijala do svého seznamu světového kulturního dědictví Sloup Nejsvětější Trojice, vzácnou památku barokního sochařství a urbanismu z let 1716–1754. Historický a kulturní obraz Olomouce dokumentuje a rozvíjí specializované instituce – Vlastivědné muzeum v Olomouci a Muzeum moderního umění s Arcidiecézním muzeem. Zatímco Vlastivědné muzeum v Olomouci spravuje vedle historických fondů i přírodovědné sbírky, tvoří náplň Muzea moderního umění expozice a výstavy starých i současných výtvarných děl. Jeho podstatnou součástí je Arcidiecézní muzeum se sbírkou obrazů olomouckých arcibiskupů, pro které se rekonstruuje další z památných budov, barokní rezidence kapitulního děkana v sousedství katedrály sv. Václava.

Na Horním náměstí se nachází stánek olomoucké stálé divadelní scény – Moravského divadlaOlomouc – s činoherním, operním i baletním souborem. Dalšími divadly jsou např. Tramtárie a divadlo Na Cucky. Scénu olomouckého kulturního života doplňují orchestr Moravské filharmonie, komorní Divadlo hudby v objektu Muzea moderního umění; městské kino Metropol pravidelně pořádá klubová představení pro náročné filmové diváky a přenosy z Metropolitní opery v New Yorku. Starou zástavbu historického jádra města obklopuje díky jasnozřivosti urbanistů 19. století prstenec městských parků, jemuž daly vzniknout původně volné plochy před olomouckými hradbami. Po zrušení barokní pevnosti byly postupně vysazeny tři promenádní aleje, zřízena botanická zahrada a došlo i na výstavbu skleníků a pavilonů, které jsou každoročním dějištěm květinových výstav Flora Olomouc. Na severním okraji se města dotýká areál původní lužní krajiny na středním toku Moravy – chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví, protkaná sítí cyklistických stezek a využívaná k letní rekreaci. Historický přehled stavebních slohů doplňuje i pestrý obraz živé přírody - zoologická zahrada na Svatém Kopečku je vedle poutního kostela dalším z oblíbených výletních cílů obyvatel i návštěvníků města.

Statutární město Olomouc - partner projetku VisitOlomouc.cz

Kapesní obrazový průvodce OlomoucOlomouc na mapě

Regionální centrum Olomouc pohledem přes moderní fontánu, zdroj: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o., foto: Libor Sváček
Nejvyšší moderní budova vyrostla na třídě Kosmonautů do čtyřiasedmdesáti metrů, zdroj: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o., foto: Libor ...
Působivá předsazená fasáda olomoucké pobočky Krajského soudu v Ostravě, zdroj: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o., foto: Libor Sváček
Andrův stadion, domovský trávník fotbalového klubu Sigma Olomouc, zdroj: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o., foto: Libor Sváček