Pevnost Olomouc

Začala vznikat již v 11. století v souvislosti s budováním Olomouckého hradu. Významného rozšíření se městské hradby dočkaly v první čtvrtině 16. století. Roku 1655 byla Olomouc prohlášena císařem Ferdinandem III. za tzv. zemskou pevnost. Před polovinou 18. století byla z rozhodnutí císařovny Marie Terezie vybudována bastionová pevnost. Později nechala tatáž panovnice přebudovat Olomouc na říšskou pevnost. Již za rok po dokončení, tedy v roce 1758, oblehlo město pruské vojsko. Na město dopadly desetitisíce dělových koulí, hmoždířových bomb a granátů, ale pevnost odolala - po 36 dnech obléhání, 4. července, Prusové odtáhli s nepořízenou. O necelých 100 let později došlo ještě k výstavbě fortů, aby byl zkompletován fortový věnec okolo města. Roku 1876 se pak započalo s bouráním bastionové pevnosti. Roku 1886 císař František Josef I. definitivně zrušil status Olomouce jako pevnostního města.

Statutární město Olomouc - partner projetku VisitOlomouc.cz

Kapesní obrazový průvodce OlomoucOlomouc na mapě

Terezská brána připomíná svým názvem návštěvu císařovny Marie Terezie (1754), zdroj: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o., foto: Libor ...
Zákoutí pod hradbami, zdroj: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o., foto: Libor Sváček